در روز غدیر ، هوا کاملا بهاری و دل انگیز بود و اصلاً خبری از گرما نبود ! (جدید)* - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 9:45
محمد صالح ترمذی حنفی : ولایت امیرالمومنین بر همه مسلمانان واجب است!(جدید)* - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 9:40
حدیث غدیر یعنی اثبات ولایت «بخش دوم» (جدید)* - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 9:38
حدیث غدیر یعنی اثبات ولایت «بخش اول» (جدید)* - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 9:33
ابن عثیمین وهابی : فاطمه سلام الله علیها ، عقل نداشت ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 7:38
گذری کوتاه بر سقیفه (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 7:35
علی بن ابیطالب علیهما السلام ؛ یگانه صدیق اکبر «ق 4» (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 7:00
علی بن ابیطالب علیهما السلام ؛ یگانه صدیق اکبر «ق 3 » (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:56
علی بن ابیطالب علیهما السلام ؛ یگانه صدیق اکبر «ق 2 » (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:54
علی بن ابیطالب علیهما السلام ؛ یگانه صدیق اکبر «ق 1 » (ویرایش جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:53
جمع آوری قرآن به نقل بخاری « ق 1 » (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:52
برترین همسر رسول خدا صلی الله علیه وآله ؛ حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:32
رزیة یوم الخمیس ، لرزه ای پایدار بر اعتقاد وهابیون (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:03
برخی مصادرِ من مات و لم یعرف امام زمانه (ويرايش جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:02
اجماع بر عدم نفی جسمانیت خدا میباشد ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:00
اعتقاد « خداوند جسم ندارد » صحیح نیست ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 6:00
رسول الله صلی الله علیه وآله : منکر مهدی ، کافر است ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:58
قرآن از ما ، عمل منطبق بر دانش میخواهد (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:56
حکمت شاب امرد در قرار ندادن مهدی در نسل حسین بن علی (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:38
توسل ، جواز یا وجوب ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:36
حدیث صحابی مجهول الحال ، مقبول نیست ! ( جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:32
حذیفه بن یمان : ابوموسی اشعری ، منافق است ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:27
ابهام زدایی از پیام غدیر (1) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:25
امیرالمومنین سلام الله علیه ، تنها مولود کعبه ! ق 2 (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:24
امیرالمومنین سلام الله علیه ، تنها مولود کعبه ! ق 1 (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:23
سخني در باب غضب حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها بر ابوبکر (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:18
خدای وهابیّت ، جوانی با موهای مجعّد و توری طلائی بر روی صورتش ! ق 2 (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:07
خدای وهابیّت ، جوانی با موهای مجعّد و توری طلائی بر روی صورتش ! ق 1 (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 5:06
خدای وهابیّت ، پایش را روی آن یکی پایش می اندازد ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:58
البانی : رسول الله ، برترین مخلوق خدا نیست ! ( جدید ) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:51
ابن قیّم : در فضیلت معاویه حدیث صحیح نداریم ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:48
نقدِ « نقد کتب حدیث » توسط استاد ورجانی ق 5 - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:37
نقدِ « نقد کتب حدیث » توسط استاد ورجانی ق 4 - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:35
نقدِ « نقد کتب حدیث » توسط استاد ورجانی ق - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:34
نقدِ « نقد کتب حدیث » توسط استاد ورجانی ق 2 - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:33
نقدِ « نقد کتب حدیث » توسط استاد ورجانی ق 1 - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:29
عمر بن خطاب : جنب نباید تیمم کند و نماز بخواند ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:24
مدت زمان بارداری در نزد وهابی ها ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:19
مخالفت با رسول الله و آل او ، شرط استقامت در وهابیت ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:12
قنوچی و شوکانی ، پنبه عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و دیگر صحابه را زدند ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 4:10
تهدید به آتش زدن خانه وحی - روایت ابن حنزابه (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:59
رهسپار شدن گروهی از صحابه به جهنم ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:57
زیارت نامه های ابوبکر و عمر در مدینه ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:54
اَسلم غلام عمر بن خطاب: من شاهد بودم که عمر می خواست خانه فاطمه را آتش بزند!(جديد) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:45
رسول خدا: کسی که فاطمه سلام الله عليها را بعد من میکشد ملعون است (جديد) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:44
بیش از ده روایت در اثبات شهادت صدیقه شهیده سلام الله علبها (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:42
علامه شبلی نعمانی : حقیقت این است که عمر ، متجاوز به خانه وحی است! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:40
احمد بن حنبل ، دلسوزتر و برتر از ابوبکر و عمر برای اسلام ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:38
سخن گفتن حضرت جبرئیل علیه السلام با صحابه و دیگران ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:25
ابوهریره گفت : سرینِ مادرِ معاویه خیلی بزرگ بود مثل .... ! (جدید) - پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 3:23