دفع اشکالات اهل سقیفه
پنجشنبه 26 تیر 1399
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : عبد الحیدر حیدری |

پاسخی کوتاه به سوال یک وهابی

امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 4

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 190
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

تاملی در روایت اصول کافی و روایت جعلی ابی بکر در باب ارث انبیاء

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 144
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

نقدی بر سخنان یک وهابی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 152
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

رد سخنان نویسنده وهابی از منظری دیگر

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 71
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

نویسنده ای وهابی در مقاله ای با عنوان « علمای شیعه به قرآن : ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان » مطالبی را - به زعم خود- علیه علمای شیعه بیان نموده اند ، که در این مختصر آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 110
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

بررسی عدالت صحابه یا عصمت آنها در نزد مدعیان تسنن

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 121
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

نويسنده‌اي وهابي مدعي شده است كه شيعيان به آيه "لقد رضي الله عن المومنين . . . (فتح-18)" به‌عنوان فضيلتي براي اميرالمومنين سلام الله‌عليه استناد نمي‌كنند؛ چون بيان اين آيه به نوعي بيان فضيلتي براي عمر بن خطاب نيز خواهد بود.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 122
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عقیده عدالت صحابه از اساسی ترین عقاید اهل تسنن و وهابیت می باشد و بر اساس این اعتقاد دست ساز – که به زور و ستم به قرآن و احادیث منتسب می شود – تمامی غلط کاری های گروهی از صحابه در نزد اهل تسنن توجیه می شود و لذا گروهی از حقایق تاریخی نیز بخاطر این اصل بی پایه ، مردود شناخته شده و رد می گردد .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 90
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عقیده عدالت صحابه از اساسی ترین عقاید اهل تسنن و وهابیت می باشد و بر اساس این اعتقاد دست ساز – که به زور و ستم به قرآن و احادیث منتسب می شود – تمامی غلط کاری های گروهی از صحابه در نزد اهل تسنن توجیه می شود و لذا گروهی از حقایق تاریخی نیز بخاطر این اصل بی پایه ، مردود شناخته شده و رد می گردد .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 90
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عقیده عدالت صحابه از اساسی ترین عقاید اهل تسنن و وهابیت می باشد و بر اساس این اعتقاد دست ساز – که به زور و ستم به قرآن و احادیث منتسب می شود – تمامی غلط کاری های گروهی از صحابه در نزد اهل تسنن توجیه می شود و لذا گروهی از حقایق تاریخی نیز بخاطر این اصل بی پایه ، مردود شناخته شده و رد می گردد .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 146
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عقیده عدالت صحابه از اساسی ترین عقاید اهل تسنن و وهابیت می باشد و بر اساس این اعتقاد دست ساز – که به زور و ستم به قرآن و احادیث منتسب می شود – تمامی غلط کاری های گروهی از صحابه در نزد اهل تسنن توجیه می شود و لذا گروهی از حقایق تاریخی نیز بخاطر این اصل بی پایه ، مردود شناخته شده و رد می گردد .

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 150
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

جنگ دوم- فتح گرگان و مازندران ( دسته دوم روایات )

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 78
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

جنگ دوم- فتح گرگان و مازندران ( دسته اول روایات )

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 66
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

جنگ اول- فتح آفریقا

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 90
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

وهابی می گوید : آیاازدیوارملانصرالدینچیزیشنیدهاید؟میگویندملاباغیداشتکهازچهارجهتآن،سهجهتشرابا  دیوارهایبلندمسدود  بود  ویکدروازهایهمبرایمحکمکاری  نصبکردهوبردروازهقفلبزرگی  زدهبودامااینباغازیکطرفاصلادیوار ومانعینداشت ...

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 15 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 86
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در اين نوشتار چهار دليل براي عدم پذيرش نماز ابوبكر بعنوان شاخص انتخاب خليفه ارائه می دهیم؛

 اول اينكه خليفه دوم،عمربن خطاب، چنين برداشتي نداشته است. دوم اينكه ابن‌تيميه اساساً امام جماعت بودن از سوي پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌اله را شاخصي دال بر خلافت نمي‌داند. سوم اينكه افراد ديگري نيز علاوه بر ابوبكر از سوي حضرت رسولصلي‌الله‌عليه‌و اله به جانشيني در امور مهم‌تر از امام جماعت انتخاب شده‌اند و چهارم اينكه اساساً طبق روايت بخاري امام جماعت مي‌تواند فاجر نيز باشد.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 169
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

اهل سنت و وهابیت مدعی هستند که ابن عباس از نظریه حلیّت متعه رجوع نموده است ولی این سخن آنان در حالی است که منابع فراوانی از آنان به صراحت مدعی هستند که ابن عباس هرگز از نظرش در مورد متعه ( یعنی حلیّت آن و مخالفت با تحریم عمر بن خطاب ) هرگز رجوع نکرده است .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : جمعه 13 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 96
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

شبهه‌کننده سوال خود را اینگونه مطرح نموده است که اگر امیرالمومنینسلام‌الله‌علیه علم غیب ‌داشت و قاتل خود را می‌شناخت، لازم می‌آمد قاتل خود را قبل از اینکه مرتکب قتل شود، مجازات نماید و استناد نموده است به عمل حضرت خضر علی‌نبیناو آله‌و‌علیه‌السلام که جوانی را قبل از اینکه مرتکب جرم شود، به قتل رساند.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : جمعه 13 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 90
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در این مقاله به بررسی احادیث ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) از دیدگاه سندی می پردازیم، و نشان می دهیم که اشکالات اهل سنت و وهابیت بر شیعیان، کاملا بیجا و نادرست است.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 144
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

تجسیم در میان شیعیان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 97
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عقاید شیعه و سنّی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 91
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

شیعیان بر اساس اسناد غیر قابل انکار و منقول در کتب شیعه و سنّی، معتقدند که اولین بار عمر بن خطاب خلیفه ی قرشی از متعه نهی کرد، و سپس روات حدیث برای آن که نهی وی را مستند به قول رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) کنند، احادیثی را در این باب جعل و وضع کردند؛ در حالی که حتی خود عمر هم در نهی های خویش اشاره ای به این تحریم های خیالی نکرده است!

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 78
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

عَالِمُ الْغَیبِ فَلَا یظْهِرُ عَلَى غَیبِهِ أَحَدًا ؛ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یسْلُكُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا . الجن : 26 و 27

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : چهارشنبه 11 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 129
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

مخالفين مي گويند : شیعه در کتب خود روایاتی دارد دال بر 13 نفر بودن امامان .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : چهارشنبه 11 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 114
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

آري شيعه چنان مي‌گويد؛ اما تمام حرف شيعه اينست که "بندگي خداوند جز از راهي که خداوند معرفي کرده است امکان پذير نيست"؛ بعبارت ديگر اگر بنده اعمالي را که در ظاهر به آن عبادت گفته مي‌شود انجام دهد ولي نه آنطور که خداوند دستور داده است بلکه آنگونه که خودش مي‌پندارد، در واقع بندگي خدا را نکرده و نفس خودش را پرستيده است.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : چهارشنبه 11 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 85
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

بررسی احادیث شیعی معارض متعه

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : چهارشنبه 11 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 138

سایت islamtxt.ir یکی از بهترین و مفیدترین سایت های شیعه در موضوع نقد وهابیت و پاسخ به شبهات آنها بود که تقریبا در مهر ماه سال 1393 به دلیل نامعلومی از دسترس خارج شد و کشیدن انتظار بازگشایی آن ، ده ماه شد تا اینکه با عنایت خدا ، موفق شدیم بسیاری از مطالب سایت اسلام تکس شیعه را بازگردانیم. مقالاتی که علامت * خورده اند ، فاقد مطلب هستند ؛ زیرا تاکنون موفق نشدیم به آنها دست یابیم. البته امیدواریم نویسندگان مقالات ، به این وبلاگ مراجعه کنند و مقالات ستاره دار را در اختیارمان قرار دهند ...
بالای صفحه
اسلام تکس | پاسخ به شبهات
firefox
opera
google chrome
safari