معاویه
پنجشنبه 26 تیر 1399
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : عبد الحیدر حیدری |

معاویه را رسول الله و امیرالمومنین - صلوات خدا بر ایشان و خاندان ایشان باد - لعنت کرده اند !

ابن راهویه و بسیاری از اهل حدیث و بخاری و ابن حجر و عینی و دیگران اعتراف کرده اند که هیچ حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه وآله در فضائل معاویه نیامده است !

ابن قیّم - شاگرد این تیمیه - نیز میگوید که هیچ روایتی در فضیلت معاویه نداریم بلکه اگر هم هست همه اش را جهله اهل تسنن جعل کرده اند !

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 155
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

وهابی می گفت : مولای ما معاویه هرگز مولای دیگر ما را یعنی علی بن ابیطالب سب و شتم نکرده است !

اصلاً رابطه این دو نفر آنقدر خوب بود که تاریخ نیز به آن شهادت میدهد !

در این هنگام بن جبرین تکفیری با پشت دست بر دهان شاگردش کوبید و گفت : مولای ما معاویه ، مولای ما علی را سب میکرد و این سنت مولای ما مانند دیگر سیره های حسنه او بود الا اینکه غلط کرد چنین کرد !

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 189
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

معاویه علیه الهاویه آنقدر دارای صفات رذیله بود که حتی مریدانش هم نمی توانند آنها را مخفی کنند. برای همین هم مالک بن انس ( امام مالکی ها ) یکی از صفات اخلاقی معاویه - این صحابی عادل!!! و بزرگ خان دائی وهابیون - را برای ما بیان میکند.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 124
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

بلایی که شامی ها بر سر اهل بیت آوردند ریشه از کجا داشت ؟ چه کسی آنها را این جنین تربیت کرده بود که دل امام سجاد علیه السلام از دستشان خون بود ؟

مگر کسی غیر از معاویه هم بر آنها حاکمیت مطلق داشت ؟ آیا اینها نشات گرفته از سیاستهای ضد دینی معاویه بود ؟ آیا معاویه در این طراحی ، تنها بود ؟ راستی اصلا چه کسی به معاویه فرصت چنین کارهایی را داد ؟ ...

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 159
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

سخن سبط ابن جوزی درباره دسیسه معاویه و اثبات حسادت ذهبی و صفدی بر او

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 101
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

تحریف دسیسه مسموم نمودن امام حسن علیه السلام بوسیله معاویه در 2 کتاب اهل تسنن

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 92
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

شرکت معاویه و عمرو بن عاص در قتل عثمان و رضایت از آن

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : دوشنبه 16 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 226
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در اين سلسله مقالات ، ردي ميزنيم بر مقاله ي " ناسزا گویی به حضرت علی کر م الله وجهه در زمان ... معاویه ...   " که نویسنده ي آن ، سعی در رد کردن احادیث لعن و سب معایه بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) دارد و در این میان سعی کرده است که دامن معاویه را از خبث سب و لعن بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) اینگونه پاک سازد که تناقضات در میان این روایات زیاد است و یا اینکه این عمل شیطانی بعد از مرگ معاویه و در زمان مروانیان انجام شده و یا اینکه اصلا چنین عملی وجود نداشته است . وی در ادامه حتی چنین ادعایی دارد که ابتدا امیرالمومنین ( علیه السلام ) شروع به چنین عملی نموده اند و معاویه و اتباع وی عملا در دفاع از خود ، سب و لعن امیرالمومنین ( علیه السلام ) را انجام می دادند !!!

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 262
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در اين سلسله مقالات ، ردي ميزنيم بر مقاله ي " ناسزا گویی به حضرت علی کر م الله وجهه در زمان ... معاویه ...   " که نویسنده ي آن ، سعی در رد کردن احادیث لعن و سب معایه بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) دارد و در این میان سعی کرده است که دامن معاویه را از خبث سب و لعن بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) اینگونه پاک سازد که تناقضات در میان این روایات زیاد است و یا اینکه این عمل شیطانی بعد از مرگ معاویه و در زمان مروانیان انجام شده و یا اینکه اصلا چنین عملی وجود نداشته است . وی در ادامه حتی چنین ادعایی دارد که ابتدا امیرالمومنین ( علیه السلام ) شروع به چنین عملی نموده اند و معاویه و اتباع وی عملا در دفاع از خود ، سب و لعن امیرالمومنین ( علیه السلام ) را انجام می دادند !!!

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 191
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در اين سلسله مقالات ، ردي ميزنيم بر مقاله ي " ناسزا گویی به حضرت علی کر م الله وجهه در زمان ... معاویه ...   " که نویسنده ي آن ، سعی در رد کردن احادیث لعن و سب معایه بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) دارد و در این میان سعی کرده است که دامن معاویه را از خبث سب و لعن بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) اینگونه پاک سازد که تناقضات در میان این روایات زیاد است و یا اینکه این عمل شیطانی بعد از مرگ معاویه و در زمان مروانیان انجام شده و یا اینکه اصلا چنین عملی وجود نداشته است . وی در ادامه حتی چنین ادعایی دارد که ابتدا امیرالمومنین ( علیه السلام ) شروع به چنین عملی نموده اند و معاویه و اتباع وی عملا در دفاع از خود ، سب و لعن امیرالمومنین ( علیه السلام ) را انجام می دادند !!!

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 119
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در اين سلسله مقالات ، ردي ميزنيم بر مقاله ي " ناسزا گویی به حضرت علی کر م الله وجهه در زمان ... معاویه ...   " که نویسنده ي آن ، سعی در رد کردن احادیث لعن و سب معایه بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) دارد و در این میان سعی کرده است که دامن معاویه را از خبث سب و لعن بر امیرالمومنین ( علیه السلام ) اینگونه پاک سازد که تناقضات در میان این روایات زیاد است و یا اینکه این عمل شیطانی بعد از مرگ معاویه و در زمان مروانیان انجام شده و یا اینکه اصلا چنین عملی وجود نداشته است . وی در ادامه حتی چنین ادعایی دارد که ابتدا امیرالمومنین ( علیه السلام ) شروع به چنین عملی نموده اند و معاویه و اتباع وی عملا در دفاع از خود ، سب و لعن امیرالمومنین ( علیه السلام ) را انجام می دادند !!!

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 157
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

مورد دوم - هنگام شتر یا الاغ سواری!
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 104
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

مورد یکم – هنگام خروج از مسجد

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 124
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

در این مقاله به موردی خواهیم پرداخت که در آن امیر المومنین علی (علیه السلام) به عنوان خلیفه ی چهارم و یکی از ده نفر وعده داده شده به بهشت از نظر اهل سنت، اقدام به لعن و نفرین تعدادی از اصحاب معروف رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) و از جمله معاويه می نماید. معاویه هم در اقدامی تلافی جویانه همین کار را کرده و نسبت به خاندان نبوت جسارت کرده و حضرات علی، حسن و حسین (علیهم السلام) و شیعیان بزرگ آن حضرات را لعن می کند.
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 102
نویسنده : عبد الحیدر حیدری |

اهل سنت معتقدند که معاویه بن ابی سفیان دایی مومنان می باشد و او را با نام " خال المومنین " می شناسند . حال برآنیم که ببینیم که آیا برای این " خال المومنین " فضیلت و منقبتی وجود دارد یا خیر !!!
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | نظرات () بازدید : 102

سایت islamtxt.ir یکی از بهترین و مفیدترین سایت های شیعه در موضوع نقد وهابیت و پاسخ به شبهات آنها بود که تقریبا در مهر ماه سال 1393 به دلیل نامعلومی از دسترس خارج شد و کشیدن انتظار بازگشایی آن ، ده ماه شد تا اینکه با عنایت خدا ، موفق شدیم بسیاری از مطالب سایت اسلام تکس شیعه را بازگردانیم. مقالاتی که علامت * خورده اند ، فاقد مطلب هستند ؛ زیرا تاکنون موفق نشدیم به آنها دست یابیم. البته امیدواریم نویسندگان مقالات ، به این وبلاگ مراجعه کنند و مقالات ستاره دار را در اختیارمان قرار دهند ...
بالای صفحه
اسلام تکس | پاسخ به شبهات
firefox
opera
google chrome
safari